Nako çok eski zamanlardan beri bilinen kaliteli bir yün modeli. Bu yün markasının yükselişindeki en büyük sırlardan biriside örnekler üretmesidir. Örneğin turuncu bayan bolero nasıl yapılır, nasıl dikilir, nasıl örülür gibi şeylerin cevaplarının verilmesidir. Nakolen ile örülen örgü modelleri arasına giren bu bolero sizin zevkinize hitab edeceğine eminim…

MALZEME: Nako Nakolen
RENK NO: 507 (3 yumak)
ŞİŞ NO: Beş
ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü
ARKA: Sekseniki ilmek başlanır. Dört sıra haraşo örülür ve düz örgüye geçilir. Yirmisekiz santimetre yapılarak kol evi için kenarlarda üç+iki+bir ilmek azaltılarak yetmişaltı ilmekle devam edilir. Onaltı santimetre daha yapılarak ilmekler bir seferde kesilerek tamamlanır.
ÖN: Oniki ilmek başlanır. Baştan altı ilmek ön kısım boyunca haraşo örülür. Düz örgüye geçilir, örgünün başından itibaren, haraşo ilmeklerin bitimiyle her düz sırada önce iki ilmek de bir sekiz defa, sonra bir ilmekte bir sekiz defa çoğaltılır. Örgünün diğer başında ondört sırada bir dört ilmek birden çoğaltılır.

Bu işlem üç kez yapılır. Örgünün başında yapılan çoğaltılır bittikten sonra iki sıra düz yapılarak ve iki sırada bir iki ilmek azatılmaya başlanır. Bu işlem örgü bitene kadar tekrarlanır.
yirmiseki santimetre’de kol evi için üç+iki+bir ilmek kesilir ve kırkdört santimetre’de ön beden yirmidokuz ilmekle bir defada kesilerek bitirilir. Diğer yarısı da aynı şekilde yapılır.
KOL: Kol evinden şişe elli ilmek toplanır. Yirmi sıra düz örgü yapılır. İki sıra haraşo örülüp, ilmekler kesilerek bitirilir.
YAKA: Yaka çevresinde şişe yetmiş ilmek toplanır. Haraşo örgüye geçilir ve beş sıra yapıldıktan sonra arka ensede kalan otuz ilmek iki sırada bir git gel örülür.
Bu işlem üç kez yapın. Onüç sıra yapıldıktan sonra bir defada yapılarak tamamlanır.