Ürün: Nako rekor
Renk numarası: 180 (2 yumak)
Şiş numarası: 3,5(5 şiş)
Örgü biçimi: Düz örgü
Aksesuarlar: 128 adet inci

 Örgü Çorabın Yapılışına Geçelim:

72 ilmikle çorabın uç kısmından şiş ile başlanır.72 ilmek dört şişe 18’er olarak parçalanır, 5 şiş ile sırayla örülür. 8 sıra  1+1 lastik örülür. Daha sonra topuğa kadar 26cm düz örgü yapılır. 12 ilmek ara ile 2 ilmek çaprazlanır.
Bu işlem yedi sırada bir tekrar edilir. Diğer sıralarda çaprazlama işlemi baklavanın köşeleri şeklinde sıralanır. Topuk için otuzaltı ilmek ayrı bir şişte bekletilip kalan 136 ilmek, 16 ilmek kalana kadar her sırada yanlardan 1’er ilmek kesilir.
Daha sonra kalan 16 ilmeğin yanlarından l’er ilmek artışla tekrar 36 ilmeğe ulaşılır ve ayrı şişte bekletilen 36 ilmekle birleştirilip 72 ilmeğin yirmidört ilmeği 1+1 lastik (taban kısmı), kırksekiz ilmek düz örgü ile yine ara ara iki ilmek çaprazlanarak (üst bölümü) çorabın burun kısmına kadar örülür.

Çorabın uç kısmında ilmekler onaltı +onaltı +onaltı+onaltı olarak dört’e ayrılır ve bir+bir lastik olarak örgüye devam edilir.
Her onaltı ilmeklik bölümde, her sırada bir’er ilmek kesilerek dört ilmeğe düşülür. Son olarak dört ilmek bir defada kesilerek bitirilir, Çaprazlanan ilmeklerin üzerine inciler dikilir