Ölüm belirtileri, ne zaman öleceğiz, ölmeden önce bilinmesi gerekenler…

ölüm belirtileri nelerdir

Olduğu zannedilen birçok insanın sonradan dırıldıklerıne dair haberleri arasıra gazetelerde okur ve belki de şaşarız Halbuki butun bu vak’alarda olum teşhisinin yanlış konduğu ve şahsın gerçekte yaşadığı pek doğaldır O hâlde bu hataya düşmemek için olumu izleyen belir­tilerin incelenmesi ve bunlar hakkında bilgi sa­hibi olunması şarttır Bilincim kaybetmiş bay­gın bir kimse ile olmuş bir şahsı birbirinden ayırt etmek, ilk yardım konusunda çalışmak isteyen hemen herkes için önemli bir sorun teşkil eder Aşağıda sıralanmış olan ve olum için karakteristik birer belirti oluşturan 5 ara­zın boğulmalarda, gaz zehirlenmesinde, elekt­rik şokunda, asfıksı ve şok husule getiren diğer hâllerde olum meydana gelmeden evvel de be-lırebıleceklerını ilâve edelim
• Kalp hareketlen durmadan evvel solunum durur Ender olmakla beraber solunum ke­silmesinden şüphe ediliyorsa şahsın ağzına bir ayna tutulur, buğulanıp buğulanmadığı incelenir
• Kalp seslen mevcut değildir
• Nabız hissedilmez
• Gozbebeklerı genişler ve ışık tutulduğu za man daralmaz
• Gozkapakları yarı yarıya kapanmıştır Goz yuvarlarına dokunulduğu zaman hassasiyet göstermezler
Butun bu belirtiler mevcut olsa bile bir doktor tarafından 10′ar dakika ara ile 3 defa muayene yapılmadan olum hakkında kesin karar vermemeli ve mücadeleye devam edilmelidir Ancak bu şekilde kesin bir sonuca varılabilir Bunlardan başka olumu belirleyen birkaç araz daha vardır Bunlara geç belirtiler denir